Blog

Achiziție servicii de consultantă și asistență juridică

  |   Achiziții

În urma finalizării procedurii privind achiziționarea serviciilor de consultanță și asistență juridică pentru Beneficiar în legătură cu o procedura de reorganizare, care vizează crearea unei societăți de tip holding, care înglobează atât societăți la care SAPE S.A. este în prezent acționar minoritar cât și altele deținute în procent de 100% de grupul care a propus reorganizarea, oferta SCA Zamfirescu, Racoți & Partners a fost declarată câștigătoare, încheindu-se în acest sens contractul de prestări servicii de consultanță și asistență juridică nr. 02/31.01.2018, în valoare de 23.000 Euro, la care se adaugă TVA.