Blog

Achiziție servicii de consultantă și asistență juridică

  |   Achiziții

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. intenționează să achiziționeze servicii de consultanță și asistență juridică pentru Beneficiar în legătură cu o procedura de reorganizare, care vizează crearea unei societăți de tip holding, care înglobează atât societăți la care SAPE S.A. este în prezent acționar minoritar, cât și altele deținute în procent de 100% de grupul care a propus reorganizarea, în conformitate cu prevederile pct. 6. din Procedura internă privind achizițiile de produse, servicii și lucrări nr. 461/15.02.2016 existentă la nivelul SAPE S.A..

 

 

Valoarea estimată a acestei achiziții este de 30.000 de Euro, fără TVA.

Vezi câștigător