Blog

Achiziție servicii de consultanță în domeniile securității, sănătății în muncă și situațiilor de urgență

  |   Achiziții

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de încredințare directă privind achiziția serviciilor de consultanță în domeniile securității, sănătății în muncă și situațiilor de urgentă, oferta Prestserv HRC S.R.L. a fost declarată câștigătoare, încheindu-se în acest sens contractul de prestări servicii nr. 06/26.04.2017, în valoare de 2.430,00 lei, fără TVA.