Blog

Achiziție servicii de consultanță financiară

  |   Achiziții

În urma finalizării procedurii privind achiziționarea serviciilor avand ca obiect „Servicii de consultanță financiară privind testul „operatorului economic privat în economia de piață” („OEP”) ca metodă relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății Hidro Tarnița S.A.” , oferta Asocierii BDO Advisory S.R.L. și SPRL Mocanu și Asociații a fost declarată câștigătoare, încheindu-se în acest sens contractul de prestări servicii de consultanță financiară nr. 21/19.06.2018, în valoare de 43.000 euro, la care se adaugă TVA.