Blog

Achiziție servicii de auditare

  |   Achiziții

Intenționează să achiziționeze „Servicii de auditare care vor cuprinde Proceduri pentru a permite emiterea unui raport de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale SAPE S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014”, în conformitate cu prevederile pct. 6. din Procedura internă privind achizițiile de produse, servicii și lucrări nr. 461/15.02.2016 existentă la nivelul SAPE S.A..
Valoarea estimată a acestei achiziții este de 1.500 de Euro, fără TVA.