Blog

Achiziție servicii de audit

  |   Achizitii, Achiziții

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A.

 

Intenționează să achiziționeze „Servicii de audit în vederea analizării situatiilor financiare 2014-2016 ale Societății Hidro Tarnița SA care sa se finalizeze prin emiterea unui raport de audit cu anexa detaliata și a unei opinii calificate” în conformitate cu prevederile pct. 6. din Procedura internă privind achizițiile de produse, servicii și lucrări nr. 461/15.02.2016 existentă la nivelul SAPE S.A.

 

Valoarea estimată a acestei achiziții este de 10.000 de Euro, fără TVA.

 

Ofertele se vor depune în formă scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et.11, cam. 1101-1102, Sector 2, sau se vor transmite prin e-mail la adresa: natalia.topalov@sape-energie.ro, gabriela.iurcu@sape-energie.ro

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 18 iulie 2017, ora 14:00.

 

Pentru detalii suplimentare, entitățile interesate pot solicita clarificări la următoarea adresă de e-mail: natalia.topalov@sape-energie.ro.

 

Invitație participare

Vezi Rezultat