Blog

Achizitie servicii de asigurare de raspundere profesionala a membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului SAPE SA

  |   Achiziții

Subscrisa Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE SA) societate administrată în sistem dualist, cu  sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, clădirea ISPE, etaj 11, cam. 1101-1102, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190, reprezentată legal prin membrii Directoratului, respectiv Constantin Văduva – președinte, Clara Mîndroc – membru și Luiza Marian – membru, va facem cunoscuta demararea procedurii de achiziționare a serviciilor de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și membrilor Directoratului (3 persoane) Societăţii de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

 

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, la Secretariatul societății, etaj 11, camera 1101-1102, sau se vor transmite prin poștă. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor este 12.01.2019 ora 10:00. Ofertele primite după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

 

Documentele de calificare, Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară vor fi deschise în data 12.01.2019 ora 11:00, în prezența reprezentanţilor autorizaţi ai ofertanţilor, participarea acestora la şedinţa de deschidere nefiind totuși obligatorie.

 

Valoare estimata a achizitiei – 200.000 euro fara TVA.

 

Procedura de achizitie se desfasoara conform Procedurii interne de achizitii a SAPE SA, care nu e autoritate contractanta. Procedura este publicata pe site-ul societatii.

 

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

 

Nu se solicita garantie de buna executie.

 

Se va oferta pretul total cu si fara TVA.

 

Oferta va trebui sa aiba valabilitate maxim 90 de zile.

 

Oferta se va intocmi in conformitate cu caietul de sarcini si fisa de cerinte calificare, atasate si publicate.

Caiet de sarcini                                                                                      Descarcă

Fișă cerințe calificare asigurari                                                             Descarcă

Raspuns la clarificarile unui posibil ofertant                                      Descarcă

Raspuns la clarificarile unui posibil ofertant 08.01.2019                 Descarcă

Raspuns la clarificarile unui posibil ofertant 09.01.2019                 Descarcă

Erata                                                                                                      Descarcă

Anunt atribuire                                                                                     Descarcă