Blog

Achizitie servicii de asigurare de raspundere profesionala a membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului SAPE S.A.

  |   Achizitii, Achiziții

Subscrisa Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE SA) societate administrată în sistem dualist, cu  sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu nr.9 etaj 4 cladirea Electrica Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190, reprezentată legal prin membrii Directoratului, respectiv Dr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu  – președinte, Constantin Vaduva – membru și Luiza Marian – membru, va facem cunoscuta demararea procedurii de achiziționare a  servicilor de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și membrilor Directoratului (3 persoane) Societăţii de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., in cadrul societatii SAPE S.A.

 

 Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul SAPE S.A. din București,  București, Str. Grigore Alexandrescu nr.9 etaj 4 cladirea Electrica Sector 1,la Secretariatul societății, etaj 4, sau se vor transmite prin poștă. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor este  12.06.2020. Ofertele primite după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

Documentele de calificare, Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară vor fi deschise în data 12.06.2020, ora 13:00 în prezența reprezentanţilor autorizaţi ai ofertanţilor, participarea acestora la şedinţa de deschidere nefiind totuși obligatorie.

 

Valoare estimata a achizitiei –  350.000 lei fara TVA.

 

Procedura de achizitie se desfasoara conform Procedurii interne de achizitii a SAPE SA, care nu e autoritate contractanta. Procedura este publicata pe site-ul societatii.

 

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

 

Se va oferta pretul total cu si fara TVA.

 

Oferta va trebui sa aiba valabilitate maxim 90 de zile.

 

Oferta se va intocmi in conformitate cu caietul de sarcini atasat si publicate.

Caiet de Sarcini