Blog

Achizitie servicii consultanta, asistenta si reprezentare juridica

  |   Achiziții

Subscrisa Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE SA) societate administrată în sistem dualist, cu  sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, clădirea ISPE, etaj 11, cam. 1101-1102, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190, reprezentată legal prin membrii Directoratului, respectiv Constantin Văduva – președinte, Clara Mîndroc – membru și Luiza Marian – membru, va facem cunoscuta demararea procedurii de achiziționare a serviciilor de consulatnță, asistența și reprezentare juridică în dosarul 46365/3/2016 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

 

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, la Secretariatul societății, etaj 11, camera 1101-1102, sau se vor transmite prin poștă. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor este 15.01.2019 ora 10:00. Ofertele primite după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

 

Documentele de calificare, Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară vor fi deschise în data 15.01.2019 ora 11:00, în prezența reprezentanţilor autorizaţi ai ofertanţilor, participarea acestora la şedinţa de deschidere nefiind totuși obligatorie.

 

Valoare estimata a achizitiei – 50.000 euro fara TVA.

 

Procedura de achizitie se desfasoara conform Procedurii interne de achizitii a SAPE SA, care nu e autoritate contractanta. Procedura este publicata pe site-ul societatii.

 

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

 

Se solicita garantie de buna executie.

 

Se va oferta pretul total si pretul tarifar orar, cu si fara TVA.

 

Oferta va trebui sa aiba valabilitate maxim 90 de zile.

 

Oferta se va intocmi in conformitate cu caietul de sarcini si fisa de cerinte calificare, atasate si publicate.
Caiet de sarcini                                                                        Descarcă

Clauze obligatorii Contract Dosar                                         Descarcă

Fișă cerințe calificare servicii juridice                                    Descarcă

Raspuns la clarificarile unui posibil ofertant                        Descarcă

Anunț atriburie                                                                        Descarcă