Blog

Achiziție 8 buc. cartușe Brother

  |   Achiziții

Organizează procedura de achiziție a 8 buc. cartușe, respectiv: 2 buc. Brother LC529XL Black, 2 buc. Brother LC525XL Cayn, 2 buc. Brother LC525XL Yellow și 2 buc. Brother LC525XL Magenta.

 

Ofertele se vor depune în formă scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et.11, cam. 1101-1102, Sector 2, sau se vor transmite prin e-mail la adresa: natalia.topalov@sape-energie.ro

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 02 mai 2017, ora 10:00. Ofertanții care vor depune oferte întârziate sau la o altă adresă decât cea menționată mai sus, vor fi respiniși, iar ofertele vor fi returnate, în baza unui proces verbal de predare-primire.

 

Pentru detalii suplimentare, entitățile interesate pot solicita clarificări la următoarea adresă de e-mail: natalia.topalov@sape-energie.ro.

 

Vezi Rezultat