Blog

Achiziția kit de înlocuire trusă medicală pentru acordarea primului ajutor

  |   Achizitii, Achiziții

SAPE S.A. organizează procedura de achiziție a unui kit de înlocuire trusă medicală pentru acordarea primului ajutor, conform specificațiilor tehnice, menționate în Anexa nr. 3 din Ordinul nr. 427/2002 pentru aprobarea componenței trusei sanitare și baremului de materiale ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale.

 

Ofertele se vor depune în formă scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et.11, cam. 1101-1102, Sector 2, sau se vor transmite prin e-mail la adresa: natalia.topalov@sape-energie.ro

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 14 iulie 2017, ora 10:00. Ofertanții care vor depune oferte întârziate sau la o altă adresă decât cea menționată mai sus, vor fi respiniși, iar ofertele vor fi returnate, în baza unui proces verbal de predare-primire.

 

Pentru detalii suplimentare, entitățile interesate pot solicita clarificări la următoarea adresă de e-mail: natalia.topalov@sape-energie.ro.

 

Vezi Rezultat